Välkommen till Ahlqvists Brunnsborrning AB! Gotlands certifierade borrare.

 

 

Vattenborrning

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg och är nöjd med vårt arbete. Vi är professionella och arbetar i enlighet med gällande normer. Genom åren har vi fått en osviklig lokalkännedom som är en stor tillgång för dig som kund. Vi utför även provpumpning, högtryckning och provtagning. Vi säljer och monterar vattenpumpar och andra viktiga komponenter. Hos oss får du även expertrådgivning med brunn och vattenfrågor!

Energiborrning

Vi har lång erfarenhet av energi och är experter inom området. Du kan alltid rådgöra med oss när det gäller energi. Det finns idag många alternativ på marknaden och olika faktorer spelar in för vad som passar just dig och ditt boende. Oavsett om du funderar du på att bygga nytt eller byta energianläggning, hjälper vi dig undersöka vilka alternativ som passar bäst. Vi borrar och installerar kyla, grundvatten- och bergvärme. Hos oss kan du även få expertrådgivning i värmepump frågor.

Styrd borrning

Vi utför arbeten med styrd borrning! Vi kan med vår moderna utrustning och teknik borra horisontalt upp till 300m. Borrtekniken tar oss under vägar utan att behöva störa trafik och omgivning. Vi borrar under vattendrag, hus och tomter. Styrd borrning underlättar arbetet med dragning av till exempel elkablar, dräneringsrör, avlopp och fiberledningar.

Grundläggning

Behöver ni hjälp med grundläggning så är det till oss ni ska vända er. Vi kan erbjuda en komplett entreprenad, byggledning eller om ni vill endast teknisk rådgivning. Vi är experter inom alla slags markförhållanden o geotekniska utmaningar.

 

Certifierad borrare

Geotec

Ahlqvists Brunnsborrning AB är anslutna till Geotec – Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation. Medlemskapet ger dig garanti och trygghet när du anlitar oss. Geotec garanterar att de anslutna företagen utför alla sina arbeten på ett fackmannamässigt sätt!