Det finns idag ett antal olika energialternativ på marknaden, alla har de för- och nackdelar. Det kan vara svårt att veta vad som finns, vad som krävs och hur de fungerar. Oavsett om du ska bygga nytt eller byta energianläggning finns vi här för dig. Du kan alltid rådgöra med oss när det gäller energi! Tillsammans med dig undersöker vi alternativ som passar dig,din familj, ekonomi och boende bäst.

Energiborrning

Bergvärme

Installationerna av bergvärme har ökat de senaste åren och är idag den mest moderna formen av energi. Den används inte enbart av villaägare utan också vid nybyggnationer. En geoenergianläggning är en investering som ger värme i flera generationer. Den är ekonomisk, miljövänlig och ökar även värdet på din fastighet.

Jämförelsevis ger bergvärmen samma energi till ditt hus under en treårsperiod, till samma kostnad som ett års uppvärmning med el- eller oljepanna.

För hus med hög energiförbrukning är denna form av energi mycket användbar. En anläggning för bergvärme är både bekväm, miljövänlig och i det närmaste underhållsfri. Lagrad solenergi hämtas från berget via energihål.

Är du en kollega i branschen och behöver hjälp med stora energiprojekt med långa och besvärliga rördrivningar så har vi styrkan att hjälpa er. Med vår nya borrmaskin Casagrande C16xp så kan vi borra med 12m längder.