Ett genuint gotländskt familjeföretag med över 100 års samlad erfarenhet!

Ahlqvists Brunnsborrning AB

Vi är idag det enda certifierade borrningsföretaget på Gotland! Med vår gemensamma kunskapsbank är vi experter inom området. Ahlqvists Brunnsborrning AB drivs idag av Fredrik och Helene Ahlqvist samt Andreas Ahlqvist Backhammar.

Redan 1915 började farfars far borra efter vatten! Sedan dess har borrningen varit den gemensamma nämnaren för familjen i över fyra generationer. Vi har borrat åtskilliga tusen brunnar och installerat nästan lika många vattenpumpar, från Fårö på norr till Sundre i söder!

Under årens lopp har vi samlat på oss lika mycket erfarenheter och kunskap. Vi vågar påstå att vi är experter på den gotländska marken och den kalkrika berggrunden. Vi anlitas av privatpersoner såväl som företag och kommun.

Idag har vi även stärkt vår kunskapsbank och specialistområde med Styrd borrning och Grundläggning

Vi är idag verksamma i hela Sverige.

 

Geotec

Vi är även anslutna till Geotec – Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation. Organisationen består av ett antal entreprenörer som verkar för frågor, utveckling och säkerhet inom branschen. Geotec arbetar för kunderna och företagens bästa.

För att bli medlem i Geotec ställs vissa höga krav på det sökande företaget och medlemsskap sker endast genom inröstning.

Företagen har en hög kompetensnivå som upprätthålls geonom utbyte av erfarenhet och samarbete mellan medlemmarna. De anslutna företagen måste arbeta efter uppgjorda riktlinjer och normer. Medlemskapet i Geotec innebär en extra garanti och trygghet för dig som kund.

c-borrare Vi är inom företaget certifierade borrare, d. v. s. att vi har genomgått en utbildning för borrare och har minst tre års yrkeserfarenhet. Certifikaten utfärdas av SITAC som är ett ledande och oberoende svenskt certifieringsorgan inom bygg – installation – och anläggning.

 

Sveriges Byggindustrier

Vi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier