Nu har vi även utökat våra arbetsområden genom att använda oss av en teknik som kallas styrd borrning.

Denna arbetsteknik ger dig som kund flera fördelar:

• Arbetet går betydligt fortare
• Tekniken kräver ingen stödkonstruktion och blir därför mer ekonomisk fördelaktig
• Buller och utsläpp minskas
• Ingen återställning av mark är nödvändig
• Tekniken stör varken trafik eller omgivning

Med styrdborrning kan vi borra horisontalt en längd på 2-300m utan att gräva schakt. Borrtekniken har en utformning som gör det möjligt att borra exempelvis under vägar, vattendrag, hus och tomter.

Tekniken används vid byggning eller renoveringar av ledningsnät och förenklar arbetet genom att vi inte behöver gräva schakt för att utföra en borrning. Styrdborrning underlättar även arbetet för dragning av elkablar, dräneringsrör, avlopp och fiberledningar.

Vi utför arbetet med hjälp av dataskärm och en bärbar mottagare som är kopplad till en sändare på borrhammaren. Sändaren skickar sin exakta position genom signaler till mottagarenheten som kontrollerar och styr riktningen på borrhammaren. Som smörjmedel använder vi endast vattenbaserat miljövänligt skum och vatten.