För husägare som inte har tillgång till kommunalt vatten är en egen borrad vattenbrunn inte bara det mest moderna, utan också den säkraste vattenkällan ur miljösynpunkt.

En egen vattenbrunn minimerar risken för föroreningar som följer med nederbörd, gödningsmedel, industriella biprodukter mm. För våra medarbetare tar det bara några timmar att borra en brunn som förser dig och din familj med vatten i flera årtionden framåt

Vattenborrning

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och vi måste därför vara noga med kvalitén. Du som fastighetsägare måste själv se till att brunnsvattnets kvalité inte försämras. Detta bör göras vart tredje år och för småbarnsfamiljer lite oftare, eftersom barn är känsligare för höga halter av vissa ämnen.

Kvalitén och tillgången på ditt vatten kan förändras med tiden av olika orsaker. En vattenanalys kontrollerar vattnets kemiska egenskaper och att det inte innehåller bakterier eller mikroorganismer.

Vill du få råd om hur du gör för att ta vattenprov på din brunn kan du kontakta oss, Geotec eller dina kommunala myndigheter. Geotec har för närvarande samarbetsavtal med Eurofins, ett av de största ackrediterade laboratorierna i landet. Det går också bra att kontakta vattenanalyslaboratorium direkt för provtagning.

Vi ger dig professionell rådgivning om hur du kan förbättra din brunn, utför arbetet och hjälper dig installera rätt vattenfilter vid behov.

Brunnar

Vi är anslutna till Geotec, vilket innebär att du som kund är garanterad ett seriöst bemötande och att arbetet med din dricksvattenbrunn blir professionellt utfört. Vi arbetar i enlighet med gällande normer för vatten – och energiborrning. Som kund hos oss får du en typgodkänd vattenbrunn. Vi arbetar endast med typgodkända produkter och har ett samarbete med certifierade vattenlaboratorier.

Tekniker

En bergsborrad brunn är idag den vanligaste typen av brunnsanläggningar. Man använder sig då av berggrunden som vattenkälla. Borrningen går till så att man borrar sig genom jordlagren till fast berg med en s.k. excenter- eller ringborrkrona. Därefter driver man ner foderrör till det fasta berget och tätar utrymmet mellan foderrör och berg vanligtvis genom att rören gjuts fast i berget med cement. Tätningen ska förhindra att jord, bergmaterial eller ytligt liggande grundvatten tränger in i borrhålet.